ข้อมูลพื้นที่ของ Kawagoe

การพูดของเมืองคาวาโกเอะ "เอโดะ" "แม่ของ Edo" เพราะมันเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัย Muromachi ก่อนสมัย ​​Edo "Koedo" มอบให้โดยเหล่าขุนนางของศาลเป็นผู้พิทักษ์ทางตอนเหนือของปราสาท Edo มันถูกเรียกว่า "ครัวเอโดะ" เพราะมันเทศวัตถุดิบของมันเทศย่างยอดนิยมถูกส่งไปยังเอโดะทางเรือทางแม่น้ำชิน - คิชิงาวะ คำแนะนำที่ดีที่สุดในคาวาโกเอะคือเบียร์ท้องถิ่น "COEDO" Ruri, Kyara, Red และ Red, Jet Black และ White ได้รับรางวัลจาก Monde Selection มันมืดมาก!

ไม่พบคุณสมบัติที่ตรงกับเงื่อนไข