ขอขอบคุณที่ใช้ บริษัท ของเราทุกวัน
แม้ว่ามันจะเห็นแก่ตัว แต่อาคารชินจูกุซูมิโตโมจะถูกปิดเนื่องจากวันปิดทำการ

จะปิดในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์เนื่องจากปิดในอาคาร Shinjuku Sumitomo
            
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์เราจะเปิดตามปกติ

เราขออภัยในความไม่สะดวกและความไม่สะดวกของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
เจียมขอบคุณ