[วันทำการปีใหม่]

ขอขอบคุณที่ใช้ บริษัท ของเราทุกวัน

เวลาทำการสำหรับวันสิ้นปีและวันหยุดปีใหม่จะประกาศดังนี้

เปิดให้บริการตั้งแต่ 2017:12 น. - 29:10 น. ในวันศุกร์ที่ 00 ธันวาคม 14

เราจะปิดให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2017 ธันวาคม 12 ถึงวันพุธที่ 30 มกราคม 2018

วันพฤหัสบดีที่ 2018 มกราคม 1, 4: 14-00: 19 น

2018 มกราคม 1 (วันศุกร์) 5:10 น. - 00:19 น. เวลาทำการปกติ

       

วันทำการสำหรับปีบัญชี 2017 จะเป็นเวลา 12:29 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม (วันศุกร์)

ธุรกิจในปี 2018 จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 1:4 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคมและจะเปิดหลังจากวันที่ 5

เราขออภัยในความไม่สะดวกและความไม่สะดวกของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
ขอบคุณสำหรับความอดทน