มันเป็นข่าวว่า "ผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์สอน! การประเมินแนวคิดการสัมมนาความคิด" ถือ!

◆วันที่
2019 ปี 1 เดือน 26 วัน (วันเสาร์)
13: 15- เริ่มรับ
13: 30- สัมมนา
14: 30- การให้คำปรึกษารายบุคคล (ผู้สมัคร)

* หากมีผู้สมัครจำนวนมากสำหรับการให้คำปรึกษารายบุคคล
อาจจะประกาศในวันอื่น

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด! ⇒"ผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์สอน! การประเมินแนวคิดการสัมมนา 1/26 "