เนื่องจากการก่อสร้างสายโทรศัพท์เราจะหยุดรับการสอบถามทางโทรศัพท์หรือแฟกซ์ชั่วคราวในช่วงเวลาต่อไปเนื่องจากการย้ายสำนักงาน

เราขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ

สถานที่ย้ายถิ่นฐาน: 2-6-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo Shinjuku Sumitomo Building ชั้น 25

ระยะเวลาระงับโทรศัพท์ / โทรสาร: 2020 มิถุนายน 6 ตลอดทั้งวัน

เราขออภัยในช่วงเวลาดังกล่าว แต่โปรดติดต่อเราจากพนักงานขายแต่ละคนโทรศัพท์มือถือของคุณหรือแบบฟอร์มสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของ HP