แจ้งวันหยุดฤดูร้อน

ขอขอบคุณที่ใช้ บริษัท ของเราทุกวัน
ขออภัย แต่เราจะปิดให้บริการในวันหยุดฤดูร้อนในวันที่ดังต่อไปนี้

           
เนื่องจากวันหยุดฤดูร้อนสี่วันตั้งแต่วันอังคารที่ 8 สิงหาคมถึงวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคมเราจะพัก
            
ธุรกิจปกติเริ่มต้นในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม

เราขออภัยในความไม่สะดวกและความไม่สะดวกของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
ขอบคุณสำหรับความอดทน