ขอขอบคุณที่ใช้ บริษัท ของเราทุกวัน
ขออภัย แต่เราจะปิดให้บริการในวันหยุดฤดูร้อนในวันที่ดังต่อไปนี้

           
2020 วันตั้งแต่วันอังคารที่ 8 สิงหาคมถึงวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 8 เราจะปิดสำหรับวันหยุดฤดูร้อน
            
ธุรกิจปกติจะเริ่มตั้งแต่ 8 น. ของวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม

เราขออภัยในความไม่สะดวกและความไม่สะดวกของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
เจียมตามที่คุณจะได้รับทราบขอขอบคุณ