ขอขอบคุณที่ใช้ บริษัท ของเราทุกวัน
ขออภัย แต่เราจะปิดให้บริการในวันหยุดฤดูร้อนในวันที่ดังต่อไปนี้

           
สี่วันตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2019 สิงหาคม 8 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม เราจะปิดสำหรับวันหยุดฤดูร้อน
            
8 สิงหาคม (ศุกร์) เปิดตั้งแต่ 16:10 น. ในตอนเช้า

เราขออภัยในความไม่สะดวกและความไม่สะดวกของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
เจียมตามที่คุณจะได้รับทราบขอขอบคุณ