เราอธิษฐานเผื่อผู้ที่เสียชีวิตอันมีค่าของพวกเขาเนื่องจากแผ่นดินไหวคุมาโมโตะปี 28

เราต้องการขยายความเห็นอกเห็นใจที่ลึกที่สุดของเราไปสู่คนจำนวนมากที่ได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

บริษัท Rich Road จำกัด ประธาน Rie Tokuda