ครั้งนี้เราสามารถทำการตั้งค่าโดยละเอียดสำหรับอีเมลข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่หลายคนร้องขอ!

หลังจากเข้าสู่ระบบสมาชิกจากหน้าข้อมูลการลงทะเบียน
หากคุณตั้งค่าพื้นที่คุณสมบัติที่ต้องการราคาอายุผิวผลตอบแทนเนื้อหาการจัดจำหน่าย ฯลฯ
อีเมลคุณสมบัติของเนื้อหาที่ต้องการจะถูกส่งจากตัวแทนขาย

■หน้าเข้าสู่ระบบ

https://www.richroad.co.jp/login/

■หน้าข้อมูลการลงทะเบียน

https://www.richroad.co.jp/mypage/user-update/

กรุณาตั้งค่าทั้งหมดในโอกาสนี้

ฝ่ายระบบสารสนเทศ