หนังสือพิมพ์ Rich Road หมายเลข 109

สื่อสมบูรณ์บนถนนหมายเลข 109 (ฉบับเดือนมิถุนายน) _ หน้า_7สื่อสมบูรณ์บนถนนหมายเลข 109 (ฉบับเดือนมิถุนายน) _ หน้า_7