ประกาศการได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง

2017.04.21
การแจ้งการได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อสร้างเรามีความยินดีที่จะประกาศว่าเราได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการก่อสร้างดังต่อไปนี้

<เกี่ยวกับเนื้อหาการอนุญาต>

[อุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วไป] ใบอนุญาตผู้ว่าราชการโตเกียว (ทั่วไป -29) หมายเลข 146781

S__8486921

ไม่เพียง แต่งานเล็ก ๆ เช่นการซ่อมแซมห้องและการซ่อมแซมผนังด้านนอก
งานซ่อมแซมขนาดใหญ่งานสร้างใหม่และงานก่อสร้างใหม่ตอนนี้เป็นไปได้