* อาคาร Shinjuku Sumitomo กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงครั้งใหญ่ดังนั้นการเข้าถึงทางเข้าจึงถูก จำกัด
 

[สถานีที่ใกล้ที่สุด]
เดินจากทางออกทิศตะวันตกของสถานี JR Shinjuku ประมาณ 8 นาที
เดิน 4 นาทีจากสถานีนิชิ - ชินจูกุสาย Marunouchi
สายโอเอโดะ "Tocho-mae" สถานี A1 ทางออก XNUMX นาที

* ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2019

คู่มือทางเข้าออกอาคาร Shinjuku Sumitomo แผนที่ 20191101