ขอขอบคุณที่ใช้ บริษัท ของเราทุกวัน
ขออภัย แต่เราจะหยุดโทรศัพท์เนื่องจากการย้ายที่อยู่ในวันและเวลาต่อไปนี้

เราจะย้ายจากชั้น 40 ไปที่ชั้น 31 ของอาคาร Shinjuku Sumitomo

รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ใหม่มีการเปลี่ยนแปลง

〒163-0231

อาคาร Shinjuku Sumitomo 2F, 6-1-31 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo

となります

          
งานย้ายถิ่นฐานในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม

จะปิดในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์เนื่องจากปิดในอาคาร Shinjuku Sumitomo
            
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์เราจะเปิดตามปกติ

เราขออภัยในความไม่สะดวกและความไม่สะดวกของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
เจียมขอบคุณ